Nov
1
Sun
Sunday Morning Worship
Nov 1 @ 9:00 am – 11:00 am
Nov
4
Wed
Wednesday Night Prayer
Nov 4 @ 6:00 pm
Wednesday Night Life Lessons
Nov 4 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Nov
8
Sun
Sunday Morning Worship
Nov 8 @ 9:00 am – 11:00 am
Nov
11
Wed
Wednesday Night Prayer
Nov 11 @ 6:00 pm
Wednesday Night Life Lessons
Nov 11 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Nov
15
Sun
Sunday Morning Worship
Nov 15 @ 9:00 am – 11:00 am
Nov
18
Wed
Wednesday Night Prayer
Nov 18 @ 6:00 pm
Wednesday Night Life Lessons
Nov 18 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Nov
22
Sun
Sunday Morning Worship
Nov 22 @ 9:00 am – 11:00 am